หน้าแรก » รับสมัครงาน » รพ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รพ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ยื่นใบสมัครได้ที่ รพ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 

1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท
2.นายช่างเทคนิค 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 (ปวช) / 13,010 (ปวท)  / 13,800 (ปวส)
3.เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท
4.แพทย์แผนไทย 1 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท
5.พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท
6. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท
7.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท


ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
สอบถามได้ที่่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 037-217128 
ดูรายละเอียดได้ที่ www.cpa.go.th
เมื่อ 4 ตุลาคม 2560 15:53:50 โดย hrprachin
อ่าน 273 ตอบ 0 125.25.76.68