หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จบ.ปภ.) รุ่นที่ 15
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จบ.ปภ.) รุ่นที่ 15
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จบ.ปภ.) รุ่นที่ 15

1. การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจบ.ปภ.รุ่นที่15.pdf ( 0.74 MB )

2. ใบสมัคร จบ.ปภ. รุ่นที่ 15 ( 0.04 MB )
เมื่อ 12 ตุลาคม 2560 09:25:08 โดย hrprachin
อ่าน 191 ตอบ 0 125.27.79.121