หน้าแรก » คู่มือ กฏ ระเบียบ » คู่มือการประเมิน ITA ปี 2561
คู่มือการประเมิน ITA ปี 2561

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เมื่อ 30 ตุลาคม 2560 15:50:36 โดย hrprachin
อ่าน 122 ตอบ 0 125.27.36.13