หน้าแรก » รับสมัครงาน » รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการใน สป.มท.และ สร.มท ประจำปีงบ 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการใน สป.มท.และ สร.มท ประจำปีงบ 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการใน สป.มท.และ สร.มท ประจำปีงบ 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้

                          1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย  จำนวน 123 อัตรา

  2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ  จำนวน 30 อัตรา

                         3.ตำแหน่งบรรณารักษ์  จำนวน 2 อัตรา

                         4.ตำแหน่งนิติกร  จำนวน 6 อัตรา

                         5.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  จำนวน 2 อัตรา

                         6.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ  จำนวน 9 อัตรา

                         7.ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ  จำนวน 2 อัตรา

                         8.ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานมหาดไทย  จำนวน 5 อัตรา

                         9.ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการสื่อสาร  จำนวน 2 อัตรา

                         10.ตำแหน่งพนักงานบริการ  จำนวน 48 อัตรา

                         11.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  จำนวน 43 อัตรา

                         12.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน 3 อัตรา

                         13.ตำแหน่งคนสวน  จำนวน 2 อัตรา

          โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2560 (ในวันและเวลาราชการ) 

ประกาศรับสมัคร
http://www.personnel.moi.go.th/km/person3/2560/ServiceWK/01servicewk.pdf


เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2560 09:28:26 โดย hrprachin
อ่าน 178 ตอบ 0 125.27.76.110