หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สำนักงาน กพ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2561
สำนักงาน กพ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2561
สำนักงาน กพ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 พย -27 พย.60 

ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
รับสมัครตั้งแต่วันที่9 พ.ย.- 27 ธ.ค. 60
 
มีทั้งหมด 8 ประเภททุน
 
 1. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 
    มีจำนวน 50 หน่วยทุน รวม 51 ทุน

 
 2. ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
   ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 104 หน่วยทุน รวม 106 ทุน

 
 3. ทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
    มีจำนวน 5 หน่วยทุน รวม 5 ทุน

 
 4. ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 1 หน่วยทุน รวม 5 ทุน

 
 5. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
    มีจำนวน 1 หน่วยทุน รวม 2 ทุน

 
 6. ทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2560
    (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 4 หน่วยทุน รวม 4 ทุน

 
 7. ทุนบรรจุก่อนไปศึกษา ประจำปี 2561
    (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 11 หน่วยทุน รวม 11 ทุน

 
 8. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 11 หน่วยทุน รวม 15 ทุน

รายละเอียด 
http://scholar.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounce.aspx?TestTypeId=iep%2frNIfLH0%3d&Year=wAe%2fIZx%2fLFw%3d&PeriodNo=iep%2frNIfLH0%3d&IpS=42JHxEsdfSI%3d

ทุน UiS ประจำปี 2560 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 60 - 27 ธ.ค. 60 
รายละเอียด http://uis.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounce.aspx?TestTypeId=iep%2frNIfLH0%3d&Year=wAe%2fIZx%2fLFw%3d&PeriodNo=iep%2frNIfLH0%3d
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 11:38:14 โดย hrprachin
อ่าน 79 ตอบ 0 101.51.246.236