หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » อบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
อบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตร
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2561
และจัดการศึกษาอบรม ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561
โดยจัดให้มีการอบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
รายละเอียด www.opdc.go.th
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560 11:14:30 โดย hrprachin
อ่าน 82 ตอบ 0 1.20.172.116