หน้าแรก » คู่มือ กฏ ระเบียบ » ชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 8 ธันวาคม 2560
ชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 8 ธันวาคม 2560
 ชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 8 ธันวาคม 2560

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม


ที่มา https://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=35&content_id=2891
เมื่อ 12 ธันวาคม 2560 15:33:54 โดย hrprachin
อ่าน 488 ตอบ 0 1.0.177.165