หน้าแรก » รับสมัครงาน » สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ( ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ( ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ( ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท

ระยะเวลาจ้าง 2  มีนาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี อาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี 

702 ปราจีนอนุสรณ์ ถนน ปราจีนอนุสรณ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000

ตั้งแต่วันที 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

โทรศัพท์037 211 616

รายละเอียด https://drive.google.com/open?id=1veeQWbKJ_h1wEE41JGPMz06UIUaK8VqB
เมื่อ 26 มกราคม 2561 15:49:20 โดย hrprachin
อ่าน 412 ตอบ 0 125.27.43.198