หน้าแรก » คู่มือ กฏ ระเบียบ » เอกสารบรรยายโครงการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อความสุจริตโปร่งใส่แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เอกสารบรรยายโครงการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อความสุจริตโปร่งใส่แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

เอกสารบรรยายโครงการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อความสุจริตโปร่งใส่แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมวังสำราญ จังหวัดปราจีนบุรี

ดาว์นโหลดเอกสารทั้งหมด

เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2561 09:45:59 โดย hrprachin
อ่าน 96 ตอบ 0 125.25.77.120