หน้าแรก » ITA » เอกสารชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2561
เอกสารชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2561
เอกสารชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/open?id=1X9UD3tguLKQfVy3HYv3pjpkLXPNIkvO4


เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561 09:52:49 โดย hrprachin
อ่าน 84 ตอบ 0 125.27.112.6