หน้าแรก » รับสมัครงาน » รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม (ด้านบริหารงานทั่วไป)
รายละเอียด >> https://drive.google.com/open?id=1Ec3M0izrkpsXLw60QPpC9wQ_zAYj1fmG
เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561 09:46:08 โดย hrprachin
อ่าน 188 ตอบ 0 125.27.40.225