หน้าแรก » รับสมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม (ด้านบริการงานทั่วไป)

https://drive.google.com/open?id=16le2f10Z1NSkCapIzjDBBIWTull5wJ7r
เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2561 15:05:09 โดย hrprachin
อ่าน 178 ตอบ 0 125.27.73.241