หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 23 มีนาคม 2561)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.kpi.ac.th หรือ
ติดต่อ  สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 0-2141-9544 และ 0-2141-9537-8
เมื่อ 15 มีนาคม 2561 15:33:38 โดย hrprachin
อ่าน 56 ตอบ 0 125.27.130.175