หน้าแรก » ITA » ตอบแบบสำรวจ ITA 2561
ตอบแบบสำรวจ ITA 2561
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

จังหวัดปราจีนบุรี (รหัสจังหวัด 7655)  
โดยความคิดเห็นของท่านจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

กรุณากรอกให้เรียบร้อยภายในวันที่ 20 เมษายน 2561

กรุณาคลิกลิงค์เพื่อทำแบบสำรวจ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGg5M9Yz9Mg1D2BeWpvvdSJtv3auZv6SvPpdpYiU7euy31Fw/viewform


ทั้งนี้ข้อมูลการตอบแบบสำรวจของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด  

และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ผู้ประสานงานโครงการฯ อาจารย์มุทิตา  
มากวิจิตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 09 4326 5541 หรือ นางสาวณัฐธิดา แซ่ด่าน หมายเลขโทรศัพท์ 09 8080 7765


 

เมื่อ 10 เมษายน 2561 15:59:29 โดย hrprachin
อ่าน 207 ตอบ 0 125.27.36.221