หน้าแรก » รับสมัครงาน » รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ ....รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดรับสมัคร 6-10 สิงหาคม 2561 
โทร 037-217128 
จำนวน 7 อัตรา ดังนี้
1เจ้าพนักงานพัสดุ  2 อัตรา
2นักวิชาการพัสดุ  1 อัตรา        
3แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
4นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
5นักกิจกรรมบำบัด  1 อัตรา
6พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
รายละเอียด https://drive.google.com/open?id=1Veb9qlJJflhTrxvMqkkY99up00w6Oj-O
เมื่อ 25 กรกฎาคม 2561 15:00:18 โดย hrprachin
อ่าน 128 ตอบ 0 125.27.133.178