หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8
สถาบันพระปกเกล้า ได้เปิดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 8 
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2560
รายละเอียด http://kpi.ac.th
เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560 16:16:16 โดย hrprachin
อ่าน 121 ตอบ 0 125.25.78.54