หน้าแรก » รับสมัครงาน » สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
เปิดการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 อัตรา 

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2560   
สอบถามโทร 037-211616
เมื่อ 27 เมษายน 2560 13:35:20 โดย hrprachin
อ่าน 761 ตอบ 0 125.25.76.95