หน้าแรก » รับสมัครงาน » รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง สนง.ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง สนง.ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้างจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนในรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง สนง.ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 อัตรา

และ ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาพนักงานขับรถจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่ง พนักงานขับรถ

รายละเอียด http://prachinburi.dlt.go.th/text/index.html
เมื่อ 4 กรกฎาคม 2560 09:57:38 โดย hrprachin
อ่าน 294 ตอบ 0 125.25.72.221