หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อปักหมุด กระทู้ยังไม่ได้ถูกตอบ กระทู้ที่ถูกตอบ ผู้ตั้งกระทู้
กระทู้อัพเดทล่าสุด
หัวข้อ เมื่อ อ่าน ตอบ
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ ประจำเดือน มกราคม-ธันวาคม2562 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
21 พฤศจิกายน 2561 16:31:14 2 0
การเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2561 - 28 ธันวาคม 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
1 พฤศจิกายน 2561 14:03:40 4 0
หนังสือ Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
10 ตุลาคม 2561 14:10:12 7 0
เว็บไซต์การจัดการความรู้จังหวัดปราจีนบุรี (KM) hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
28 กันยายน 2561 15:47:12 8 0
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
28 กันยายน 2561 13:02:23 6 0
ปฏิทินการสอบ DIFA TES ประจำปี 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
2 กรกฎาคม 2561 09:36:37 14 0
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดส่ื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
23 เมษายน 2561 11:42:56 24 0
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
23 มีนาคม 2561 16:16:51 51 0
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
15 มีนาคม 2561 15:33:38 48 0
รายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
2 มีนาคม 2561 10:23:14 63 0
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง สูง hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
12 กุมภาพันธ์ 2561 15:56:21 61 0
ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและหรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 ทุน hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
19 มกราคม 2561 14:54:48 55 0
การทดสอบ ICDL Workforce Basics สำหรับผู้ที่ต้องการสมัคร HiPPS รุ่นที่ 14 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
19 มกราคม 2561 14:51:19 78 0
หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
13 ธันวาคม 2560 10:46:51 80 0
อบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
30 พฤศจิกายน 2560 11:14:30 73 0
สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง 6 หลักสูตร hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
29 พฤศจิกายน 2560 09:23:50 83 0
สำนักงาน กพ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
22 พฤศจิกายน 2560 11:38:14 64 0
สำนักงาน ก.พ.ร รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 พฤศจิกายน 2560 15:28:43 65 0
การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E - LEARNING) hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
14 พฤศจิกายน 2560 15:22:16 58 0
สนง.สถิติแจ้งประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 34​ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
13 พฤศจิกายน 2560 09:20:26 79 0
1 2 3 4