หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อปักหมุด กระทู้ยังไม่ได้ถูกตอบ กระทู้ที่ถูกตอบ ผู้ตั้งกระทู้
กระทู้อัพเดทล่าสุด
หัวข้อ เมื่อ อ่าน ตอบ
ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและหรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 ทุน hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
19 มกราคม 2561 14:54:48 1 0
การทดสอบ ICDL Workforce Basics สำหรับผู้ที่ต้องการสมัคร HiPPS รุ่นที่ 14 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
19 มกราคม 2561 14:51:19 1 0
หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
13 ธันวาคม 2560 10:46:51 5 0
อบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
30 พฤศจิกายน 2560 11:14:30 10 0
สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง 6 หลักสูตร hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
29 พฤศจิกายน 2560 09:23:50 6 0
สำนักงาน กพ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
22 พฤศจิกายน 2560 11:38:14 13 0
สำนักงาน ก.พ.ร รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 พฤศจิกายน 2560 15:28:43 12 0
การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E - LEARNING) hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
14 พฤศจิกายน 2560 15:22:16 9 0
สนง.สถิติแจ้งประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 34​ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
13 พฤศจิกายน 2560 09:20:26 11 0
กระทรวงการคลัง แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรอบรมบุคลากร 2 หลักสูตร hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
24 ตุลาคม 2560 14:09:39 27 0
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
12 ตุลาคม 2560 09:25:08 40 0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 10 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
29 กันยายน 2560 17:49:59 159 0
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 10 หลักสูตร hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
22 กันยายน 2560 15:49:06 80 0
รับสมัครข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรับรัฐบาลญี่ปุ่น (YLP) ประจำปีการศึกษา 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
21 กันยายน 2560 16:22:12 18 0
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6) hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
11 กันยายน 2560 10:03:50 412 0
ม.ธรรมศาสตร์แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน รุ่นที่ 3 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
6 กันยายน 2560 16:39:18 84 0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ รุ่นที่ 9 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
1 กันยายน 2560 14:19:55 100 0
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
23 สิงหาคม 2560 13:44:23 101 0
ม.ธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรต่างๆประจำปี 2560 รวม 72 หลักสูตร hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
23 สิงหาคม 2560 13:41:20 117 0
ม.เทคโนโลยีมหานครฝากข่าวประชาสัมพันธ์หลักสุตรอบรมประจำปี 2560 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
17 สิงหาคม 2560 10:19:53 110 0
1 2 3