หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อปักหมุด กระทู้ยังไม่ได้ถูกตอบ กระทู้ที่ถูกตอบ ผู้ตั้งกระทู้
กระทู้อัพเดทล่าสุด
หัวข้อ เมื่อ อ่าน ตอบ
สมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 11 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
18 กรกฎาคม 2562 14:54:29 2 0
การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงมหาดไทย hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
5 เมษายน 2562 15:03:16 10 0
หลักสูตร ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
29 มกราคม 2562 16:39:30 22 0
การทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
11 มกราคม 2562 15:52:42 27 0
โครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลางสูง รุ่น 4-6 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
11 ธันวาคม 2561 15:14:50 28 0
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ ประจำเดือน มกราคม-ธันวาคม2562 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
21 พฤศจิกายน 2561 16:31:14 30 0
การเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2561 - 28 ธันวาคม 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
1 พฤศจิกายน 2561 14:03:40 37 0
หนังสือ Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
10 ตุลาคม 2561 14:10:12 58 0
เว็บไซต์การจัดการความรู้จังหวัดปราจีนบุรี (KM) hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
28 กันยายน 2561 15:47:12 42 0
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
28 กันยายน 2561 13:02:23 29 0
ปฏิทินการสอบ DIFA TES ประจำปี 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
2 กรกฎาคม 2561 09:36:37 47 0
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดส่ื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
23 เมษายน 2561 11:42:56 46 0
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
23 มีนาคม 2561 16:16:51 85 0
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
15 มีนาคม 2561 15:33:38 72 0
รายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
2 มีนาคม 2561 10:23:14 87 0
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง สูง hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
12 กุมภาพันธ์ 2561 15:56:21 83 0
ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและหรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 ทุน hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
19 มกราคม 2561 14:54:48 81 0
การทดสอบ ICDL Workforce Basics สำหรับผู้ที่ต้องการสมัคร HiPPS รุ่นที่ 14 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
19 มกราคม 2561 14:51:19 103 0
หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
13 ธันวาคม 2560 10:46:51 112 0
อบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
30 พฤศจิกายน 2560 11:14:30 88 0
1 2 3 4