หน้าแรก » คู่มือ กฏ ระเบียบ
คู่มือ กฏ ระเบียบ
หัวข้อปักหมุด กระทู้ยังไม่ได้ถูกตอบ กระทู้ที่ถูกตอบ ผู้ตั้งกระทู้
กระทู้อัพเดทล่าสุด
หัวข้อ เมื่อ อ่าน ตอบ
เอกสารบรรยายโครงการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อความสุจริตโปร่งใส่แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
5 กุมภาพันธ์ 2561 09:45:59 110 0
ชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
12 ธันวาคม 2560 15:33:54 500 0
เอกสารอบรมพัสดุ เมื่อวันที่ 22 สค 60 ณ โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
23 สิงหาคม 2560 11:37:27 232 0
ดาว์นโหลด คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของกระทรวงมหาดไทย hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
4 พฤษภาคม 2560 15:11:37 838 0
คู่มือ ITA 2560 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
23 กุมภาพันธ์ 2560 14:35:33 389 0
เอกสารที่ใช้ประกอบในการอบรมโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสสู่จังหวัดใสสะอาด hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
10 กุมภาพันธ์ 2560 11:58:50 209 0
คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ 2559 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 ธันวาคม 2559 11:07:33 1532 0
1