หน้าแรก » ITA
ITA
หัวข้อปักหมุด กระทู้ยังไม่ได้ถูกตอบ กระทู้ที่ถูกตอบ ผู้ตั้งกระทู้
กระทู้อัพเดทล่าสุด
หัวข้อ เมื่อ อ่าน ตอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐITAปี 2562 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
18 กันยายน 2561 14:43:42 6 0
การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
18 มิถุนายน 2561 10:52:09 31 0
ตอบแบบสำรวจ ITA 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
10 เมษายน 2561 15:59:29 176 0
เอกสารอ้างอิง EBIT ที่หน่วยงานต้องจัดส่งรอบแรก 28 กพ 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
7 กุมภาพันธ์ 2561 13:58:03 71 0
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
7 กุมภาพันธ์ 2561 13:48:15 80 0
เอกสารชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
7 กุมภาพันธ์ 2561 09:52:49 73 0
คู่มือการประเมิน ITA ปี 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
30 ตุลาคม 2560 15:50:36 242 0
หนังสือ ปจ 0017.5/ว2930 ลว 18 ตค 60 >> การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ITA ปี 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
11 ตุลาคม 2560 17:14:02 1675 0
1