>> ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดปราจีนบุรี <<
  >> ประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการเพื่อใช้ปรับปรุงงาน <<
ช่องทางร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี
>> หนังสือ ปจ 0017.5/ว2930 ลว 18 ตค 60 >> การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ITA ปี 2561 <<
หมวดหมู่เว็บบอร์ด
22 กระทู้
29 กระทู้
8 กระทู้
หัวข้อปักหมุด กระทู้ยังไม่ได้ถูกตอบ กระทู้ที่ถูกตอบ ผู้ตั้งกระทู้
กระทู้อัพเดทล่าสุด
หัวข้อ เมื่อ อ่าน ตอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐITAปี 2562 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
18 กันยายน 2561 14:43:42 6 0
ปจ0017.5/ ว 2601 การพระราชทานเหรียญดุษฏีมาลา เข็มศิลปวิทยา hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
27 สิงหาคม 2561 10:10:35 23 0
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
25 กรกฎาคม 2561 15:00:18 44 0
ปฏิทินการสอบ DIFA TES ประจำปี 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
2 กรกฎาคม 2561 09:36:37 11 0
การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
18 มิถุนายน 2561 10:52:09 30 0
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
5 มิถุนายน 2561 15:44:19 57 0
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดส่ื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
23 เมษายน 2561 11:42:56 20 0
ตอบแบบสำรวจ ITA 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
10 เมษายน 2561 15:59:29 175 0
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
23 มีนาคม 2561 16:16:51 50 0
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
15 มีนาคม 2561 15:33:38 39 0
รายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
2 มีนาคม 2561 10:23:14 53 0
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
28 กุมภาพันธ์ 2561 15:05:09 121 0
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม (ด้านบริหารงานทั่วไป) สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
22 กุมภาพันธ์ 2561 10:23:12 133 0
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง สูง hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
12 กุมภาพันธ์ 2561 15:56:21 59 0
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
12 กุมภาพันธ์ 2561 09:46:08 148 0
เอกสารอ้างอิง EBIT ที่หน่วยงานต้องจัดส่งรอบแรก 28 กพ 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
7 กุมภาพันธ์ 2561 13:58:03 70 0
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
7 กุมภาพันธ์ 2561 13:48:15 80 0
เอกสารชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
7 กุมภาพันธ์ 2561 09:52:49 73 0
เอกสารบรรยายโครงการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อความสุจริตโปร่งใส่แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
5 กุมภาพันธ์ 2561 09:45:59 83 0
ปจ 0017.5/ว388 ลว 8 กพ61 เรื่องการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐฯ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
29 มกราคม 2561 14:58:21 105 0
1 2 3 4 5 6 7