QR CODE เว็บไซต์กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดปราจีนบุรี

.....................................
เว็บไซต์การจัดการความรู้จังหวัดปราจีนบุรี (KM) 
http://webkm.atwebpages.com  หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง


เว็บไซต์จริยธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ช่องทางการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์เพื่อป้องกันข้าราชการกระทำผิดวินัย จังหวัดปราจีนบุรี
>> ช่องทางร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี <<

.............................................................................
 >> ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดปราจีนบุรี <<
>> ประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการเพื่อใช้ปรับปรุงงาน <<
>> แบบสำรวจความคิดเห็นโครงการฝึกอบรมของจังหวัดปราจีนบุรี <<

หมวดหมู่เว็บบอร์ด
22 กระทู้
36 กระทู้
13 กระทู้
หัวข้อปักหมุด กระทู้ยังไม่ได้ถูกตอบ กระทู้ที่ถูกตอบ ผู้ตั้งกระทู้
กระทู้อัพเดทล่าสุด
หัวข้อ เมื่อ อ่าน ตอบ
เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA และแบบฟอร์มการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
17 กุมภาพันธ์ 2563 14:23:24 27 0
การรับสมัครบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 14 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
16 มกราคม 2563 15:22:30 7 0
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
14 มกราคม 2563 13:34:13 8 0
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
18 ธันวาคม 2562 13:45:19 14 0
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2562 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
15 สิงหาคม 2562 13:07:43 37 0
สมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 11 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
18 กรกฎาคม 2562 14:54:29 30 0
ดาว์นโหลดเอกสารการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA2562 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
16 พฤษภาคม 2562 15:28:03 126 0
การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงมหาดไทย hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
5 เมษายน 2562 15:03:16 38 0
คู่มือและแบบฟอร์มเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐITAปี2562 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
15 มีนาคม 2562 14:17:16 143 0
แนวทางการใช้เทคโนโลยีของภาครัฐ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
13 กุมภาพันธ์ 2562 09:59:07 60 0
หลักสูตร ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
29 มกราคม 2562 16:39:30 82 0
การรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
18 มกราคม 2562 16:48:49 75 0
การทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
11 มกราคม 2562 15:52:42 59 0
เรื่องการรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
7 มกราคม 2562 11:08:44 44 0
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
25 ธันวาคม 2561 10:59:03 82 0
โครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลางสูง รุ่น 4-6 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
11 ธันวาคม 2561 15:14:50 53 0
สรุปบทเรียน Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
6 ธันวาคม 2561 14:31:59 87 0
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ ประจำเดือน มกราคม-ธันวาคม2562 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
21 พฤศจิกายน 2561 16:31:14 51 0
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาฯ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
14 พฤศจิกายน 2561 11:08:34 68 0
การเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2561 - 28 ธันวาคม 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
1 พฤศจิกายน 2561 14:03:40 72 0
1 2 3 4 5 6 7 8