QR CODE เว็บไซต์กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดปราจีนบุรี

.....................................
เว็บไซต์การจัดการความรู้จังหวัดปราจีนบุรี (KM) 
http://webkm.atwebpages.com  หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง


เว็บไซต์จริยธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ช่องทางการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์เพื่อป้องกันข้าราชการกระทำผิดวินัย จังหวัดปราจีนบุรี
>> ช่องทางร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี <<

.............................................................................
 >> ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดปราจีนบุรี <<
>> ประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการเพื่อใช้ปรับปรุงงาน <<
>> แบบสำรวจความคิดเห็นโครงการฝึกอบรมของจังหวัดปราจีนบุรี <<

หมวดหมู่เว็บบอร์ด
22 กระทู้
34 กระทู้
9 กระทู้
หัวข้อปักหมุด กระทู้ยังไม่ได้ถูกตอบ กระทู้ที่ถูกตอบ ผู้ตั้งกระทู้
กระทู้อัพเดทล่าสุด
หัวข้อ เมื่อ อ่าน ตอบ
การทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
11 มกราคม 2562 15:52:42 1 0
เรื่องการรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
7 มกราคม 2562 11:08:44 4 0
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
25 ธันวาคม 2561 10:59:03 15 0
โครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลางสูง รุ่น 4-6 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
11 ธันวาคม 2561 15:14:50 6 0
สรุปบทเรียน Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
6 ธันวาคม 2561 14:31:59 17 0
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ ประจำเดือน มกราคม-ธันวาคม2562 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
21 พฤศจิกายน 2561 16:31:14 10 0
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาฯ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
14 พฤศจิกายน 2561 11:08:34 8 0
การเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2561 - 28 ธันวาคม 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
1 พฤศจิกายน 2561 14:03:40 12 0
การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
18 ตุลาคม 2561 14:41:42 15 0
ถ่ายทอดสดการประชุมชี้ี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
11 ตุลาคม 2561 14:28:39 9 0
หนังสือ Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
10 ตุลาคม 2561 14:10:12 21 0
เว็บไซต์การจัดการความรู้จังหวัดปราจีนบุรี (KM) hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
28 กันยายน 2561 15:47:12 21 0
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
28 กันยายน 2561 13:02:23 13 0
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐITAปี 2562 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
18 กันยายน 2561 14:43:42 22 0
ปจ0017.5/ ว 2601 การพระราชทานเหรียญดุษฏีมาลา เข็มศิลปวิทยา hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
27 สิงหาคม 2561 10:10:35 31 0
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
25 กรกฎาคม 2561 15:00:18 62 0
ปฏิทินการสอบ DIFA TES ประจำปี 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
2 กรกฎาคม 2561 09:36:37 22 0
การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
18 มิถุนายน 2561 10:52:09 42 0
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
5 มิถุนายน 2561 15:44:19 65 0
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดส่ื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
23 เมษายน 2561 11:42:56 28 0
1 2 3 4 5 6 7 8