QR CODE เว็บไซต์กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดปราจีนบุรี

.....................................
เว็บไซต์การจัดการความรู้จังหวัดปราจีนบุรี (KM) 
http://webkm.atwebpages.com  หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง


เว็บไซต์จริยธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ช่องทางการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์เพื่อป้องกันข้าราชการกระทำผิดวินัย จังหวัดปราจีนบุรี
>> ช่องทางร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี <<

.............................................................................
 >> ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดปราจีนบุรี <<
>> ประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการเพื่อใช้ปรับปรุงงาน <<
>> แบบสำรวจความคิดเห็นโครงการฝึกอบรมของจังหวัดปราจีนบุรี <<

หมวดหมู่เว็บบอร์ด
22 กระทู้
35 กระทู้
12 กระทู้
หัวข้อปักหมุด กระทู้ยังไม่ได้ถูกตอบ กระทู้ที่ถูกตอบ ผู้ตั้งกระทู้
กระทู้อัพเดทล่าสุด
หัวข้อ เมื่อ อ่าน ตอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐITAปี 2562 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
18 กันยายน 2561 14:43:42 63 0
ปจ0017.5/ ว 2601 การพระราชทานเหรียญดุษฏีมาลา เข็มศิลปวิทยา hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
27 สิงหาคม 2561 10:10:35 54 0
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
25 กรกฎาคม 2561 15:00:18 113 0
ปฏิทินการสอบ DIFA TES ประจำปี 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
2 กรกฎาคม 2561 09:36:37 47 0
การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
18 มิถุนายน 2561 10:52:09 62 0
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
5 มิถุนายน 2561 15:44:19 80 0
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดส่ื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
23 เมษายน 2561 11:42:56 46 0
ตอบแบบสำรวจ ITA 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
10 เมษายน 2561 15:59:29 226 0
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
23 มีนาคม 2561 16:16:51 85 0
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
15 มีนาคม 2561 15:33:38 72 0
รายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
2 มีนาคม 2561 10:23:14 87 0
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
28 กุมภาพันธ์ 2561 15:05:09 172 0
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม (ด้านบริหารงานทั่วไป) สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
22 กุมภาพันธ์ 2561 10:23:12 165 0
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง สูง hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
12 กุมภาพันธ์ 2561 15:56:21 83 0
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
12 กุมภาพันธ์ 2561 09:46:08 180 0
เอกสารอ้างอิง EBIT ที่หน่วยงานต้องจัดส่งรอบแรก 28 กพ 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
7 กุมภาพันธ์ 2561 13:58:03 107 0
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
7 กุมภาพันธ์ 2561 13:48:15 111 0
เอกสารชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
7 กุมภาพันธ์ 2561 09:52:49 100 0
เอกสารบรรยายโครงการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อความสุจริตโปร่งใส่แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
5 กุมภาพันธ์ 2561 09:45:59 110 0
ปจ 0017.5/ว388 ลว 8 กพ61 เรื่องการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐฯ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
29 มกราคม 2561 14:58:21 137 0
1 2 3 4 5 6 7 8