>> ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดปราจีนบุรี <<
  >> ประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการเพื่อใช้ปรับปรุงงาน <<
ช่องทางร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี
>> หนังสือ ปจ 0017.5/ว2930 ลว 18 ตค 60 >> การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ITA ปี 2561 <<
หมวดหมู่เว็บบอร์ด
22 กระทู้
29 กระทู้
8 กระทู้
หัวข้อปักหมุด กระทู้ยังไม่ได้ถูกตอบ กระทู้ที่ถูกตอบ ผู้ตั้งกระทู้
กระทู้อัพเดทล่าสุด
หัวข้อ เมื่อ อ่าน ตอบ
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
12 ตุลาคม 2560 09:25:08 137 0
หนังสือ ปจ 0017.5/ว2930 ลว 18 ตค 60 >> การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ITA ปี 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
11 ตุลาคม 2560 17:14:02 1674 0
รพ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
4 ตุลาคม 2560 15:53:50 191 0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 10 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
29 กันยายน 2560 17:49:59 243 0
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 10 หลักสูตร hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
22 กันยายน 2560 15:49:06 128 0
รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1 อัตรา hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
22 กันยายน 2560 15:35:28 308 0
รับสมัครข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรับรัฐบาลญี่ปุ่น (YLP) ประจำปีการศึกษา 2561 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
21 กันยายน 2560 16:22:12 60 0
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6) hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
11 กันยายน 2560 10:03:50 468 0
ม.ธรรมศาสตร์แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน รุ่นที่ 3 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
6 กันยายน 2560 16:39:18 133 0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ รุ่นที่ 9 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
1 กันยายน 2560 14:19:55 162 0
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
23 สิงหาคม 2560 13:44:23 139 0
ม.ธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรต่างๆประจำปี 2560 รวม 72 หลักสูตร hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
23 สิงหาคม 2560 13:41:20 168 0
เอกสารอบรมพัสดุ เมื่อวันที่ 22 สค 60 ณ โรงแรมทวารวดี รีสอร์ท hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
23 สิงหาคม 2560 11:37:27 205 0
ม.เทคโนโลยีมหานครฝากข่าวประชาสัมพันธ์หลักสุตรอบรมประจำปี 2560 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
17 สิงหาคม 2560 10:19:53 156 0
ขอเชิญเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
11 สิงหาคม 2560 10:16:35 169 0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
10 สิงหาคม 2560 09:26:56 414 0
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร บุคลากรภาครัฐยุคไทยแลนด์ 4.0 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
10 สิงหาคม 2560 09:24:01 366 0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
1 สิงหาคม 2560 10:48:22 725 0
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
31 กรกฎาคม 2560 14:06:24 160 0
เปิดสอบ ท้องถิ่น อบต 2560 แล้ว!!! จำนวน 21,605 อัตรา hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
31 กรกฎาคม 2560 14:03:50 299 0
1 2 3 4 5 6 7