QR CODE เว็บไซต์กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดปราจีนบุรี

.....................................
เว็บไซต์การจัดการความรู้จังหวัดปราจีนบุรี (KM) 
http://webkm.atwebpages.com  หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง


เว็บไซต์จริยธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ช่องทางการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์เพื่อป้องกันข้าราชการกระทำผิดวินัย จังหวัดปราจีนบุรี
>> ช่องทางร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี <<

.............................................................................
 >> ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดปราจีนบุรี <<
>> ประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการเพื่อใช้ปรับปรุงงาน <<
>> แบบสำรวจความคิดเห็นโครงการฝึกอบรมของจังหวัดปราจีนบุรี <<

หมวดหมู่เว็บบอร์ด
22 กระทู้
35 กระทู้
11 กระทู้
หัวข้อปักหมุด กระทู้ยังไม่ได้ถูกตอบ กระทู้ที่ถูกตอบ ผู้ตั้งกระทู้
กระทู้อัพเดทล่าสุด
หัวข้อ เมื่อ อ่าน ตอบ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
22 มิถุนายน 2560 15:47:10 193 0
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 มิถุนายน 2560 15:02:34 185 0
สถาบันพระปกเกล้าแจ้งว่าจะจัดอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 มิถุนายน 2560 14:02:41 200 0
กระทรวงยุติธรรมจะรับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นิติกร ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 มิถุนายน 2560 14:01:44 516 0
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
13 มิถุนายน 2560 16:13:36 221 0
การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
12 มิถุนายน 2560 13:22:10 293 0
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
9 มิถุนายน 2560 10:11:47 180 0
โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 4 มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
5 มิถุนายน 2560 14:59:57 188 0
ปจ0017.5/ว1457 เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
22 พฤษภาคม 2560 16:43:04 367 0
เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สป.มท. จำนวน 5 ตำแหน่ง 49 อัตรา hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
22 พฤษภาคม 2560 15:06:12 507 0
ปจ 0017.5/1420 ลว 17 พ.ค.2560 เรื่อง การจัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ PMQA ปี 2560 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
17 พฤษภาคม 2560 14:49:53 380 0
เอกสารประกอบการประชุม VCS เรื่อง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการติดตามตรวจสอบและสังเกตการณ์ วันที่ 11 พ.ค. 2560 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
9 พฤษภาคม 2560 16:29:23 282 0
ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
9 พฤษภาคม 2560 15:23:07 189 0
ปจ 0017.5/ว1444 เรื่อง แบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
9 พฤษภาคม 2560 13:37:41 2310 0
ดาว์นโหลด คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของกระทรวงมหาดไทย hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
4 พฤษภาคม 2560 15:11:37 803 0
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 9 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
1 พฤษภาคม 2560 11:18:08 177 0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
27 เมษายน 2560 13:35:20 665 0
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
27 เมษายน 2560 13:13:51 188 0
การคัดเลือกข้าราชการในสังกัดเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2560 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
18 เมษายน 2560 16:46:53 188 0
ปจ 0017.5/ ว 1101 เรื่องการจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
18 เมษายน 2560 10:12:15 844 0
1 2 3 4 5 6 7 8