>> ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดปราจีนบุรี <<
  >> ประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการเพื่อใช้ปรับปรุงงาน <<
ช่องทางร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี
>> หนังสือ ปจ 0017.5/ว2930 ลว 18 ตค 60 >> การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ITA ปี 2561 <<
หมวดหมู่เว็บบอร์ด
22 กระทู้
29 กระทู้
8 กระทู้
หัวข้อปักหมุด กระทู้ยังไม่ได้ถูกตอบ กระทู้ที่ถูกตอบ ผู้ตั้งกระทู้
กระทู้อัพเดทล่าสุด
หัวข้อ เมื่อ อ่าน ตอบ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี 1 อัตรา hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
13 มกราคม 2560 12:42:00 166 0
หลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
6 มกราคม 2560 09:26:56 282 0
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
26 ธันวาคม 2559 15:52:42 235 0
โครงการหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
21 ธันวาคม 2559 16:31:16 210 0
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 ธันวาคม 2559 11:14:37 118 0
คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ 2559 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 ธันวาคม 2559 11:07:33 960 0
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (มาตรา 44) hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 ธันวาคม 2559 11:02:12 110 0
เรื่องสรุปมติ-ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 ธันวาคม 2559 10:53:34 167 0
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปจ 0017.5/10844 เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ (มาตรา44) hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 ธันวาคม 2559 10:51:19 81 0
แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญประจำปี พ.ศ. 2559 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 ธันวาคม 2559 10:47:53 234 0
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 hrprachin
ตอบล่าสุดโดย ยังไม่มีผู้ตอบ
20 ธันวาคม 2559 10:46:24 114 0
1 2 3 4 5 6 7